VÁY CƯỚI ĐUÔI CÁ PHI TRẮNG ĐÍNH PHA LÊ –

22.000.000

GIÁ THUÊ GỐC : 22.000.000 VND