Cô dâu chốt váy cưới 1 tháng trước ngày cưới, thử váy lại lần cuối 3 ngày trước hôn lễ.

Linh Nga có trách nhiệm sửa váy cưới (bóp, nới theo số đo, đính kết, may mút, lót lưng, dây kéo, lên line, lượt chỉ…) giặt, hấp trước khi giao.

Lưu ý các trường hợp phát sinh:

Trong trường hợp chỉnh sửa/ thay đổi khác hơn so với bản gốc của váy, nhân viên sẽ báo chi phí chỉnh sửa với cô dâu. Nếu cô dâu ĐỒNG Ý thì nhân viên mới được tiến hành chỉnh sửa/thay đổi (với điều kiện khách hàng và nhân viên đã làm việc trên biên bản chốt váy).

Nếu cô dâu muốn đổi bất kỳ sản phẩm nào khi đã chốt, Linh Nga sẽ thụ phu thêm 2 triệu đồng/váy.

Với trường hợp cô dâu đã chốt váy nhưng tự ý hủy sẽ KHÔNG ĐƯỢC hoàn trả lại số tiền đã cọc.

Nếu khi trả váy có hiện trạng rách, hư hại thì cô dâu phải bồi thường bằng mức chi phí phục hồi sản phẩm. Trường hợp mất váy hoặc hư hại không thể phục hồi thì cô dâu phải bồi thường 100% giá trị váy.