GET STARTED

Xin cám ơn
chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất

Hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc tại ?

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Xác nhận mức chi phí dự kiến

Xác nhận lại mức chi phi dự kiến cho toàn bộ đám cưới của bạn

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí đám cưới cao cấp

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí cưới tiết kiệm

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí cưới cơ bản

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí đám cưới siêu cao cấp

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

5 Wedding Package siêu ưu đãi chỉ có trong mùa dịch tại Linh Nga

Hiện dịch vụ chỉ đang áp dụng với chi nhánh Tp Hồ Chí Minh
Bạn đang hứng thú với wedding package nào ?

Gói 350tr chỉ còn 175tr

Gói 240tr chỉ còn 120tr

Gói 190tr chỉ còn 95tr

Gói 130tr chỉ còn 65tr

Gói 70tr chỉ còn 35tr

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Timeline chuẩn bị cưới

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Xác nhận mức chi phí dự kiến

Xác nhận lại mức chi phi dự kiến cho toàn bộ đám cưới của bạn

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí cưới tiết kiệm

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí cưới cơ bản

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí đám cưới cao cấp

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí đám cưới siêu cao cấp

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Xác nhận mức chi phí dự kiến DN

Xác nhận lại mức chi phi dự kiến cho toàn bộ đám cưới của bạn

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí cưới cơ bản DN

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí đám cưới cao cấp DN

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí đám cưới siêu cao cấp DN

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Xác nhận mức chi phí dự kiến VT

Xác nhận lại mức chi phi dự kiến cho toàn bộ đám cưới của bạn

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Xác nhận mức chi phí dự kiến CT

Xác nhận lại mức chi phi dự kiến cho toàn bộ đám cưới của bạn

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí cưới cơ bản VT

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí đám cưới cao cấp VT

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí đám cưới siêu cao cấp VT

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí cưới cơ bản CT

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí đám cưới cao cấp CT

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí đám cưới siêu cao cấp CT

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Xác nhận mức chi phí dự kiến LD

Xác nhận lại mức chi phi dự kiến cho toàn bộ đám cưới của bạn

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí cưới cơ bản LD

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí đám cưới cao cấp LD

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí đám cưới siêu cao cấp LD

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Xác nhận mức chi phí dự kiến KG

Xác nhận lại mức chi phi dự kiến cho toàn bộ đám cưới của bạn

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí đám cưới siêu cao cấp KG

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí đám cưới cao cấp KG

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí cưới cơ bản KG

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Xác nhận mức chi phí dự kiến BD

Xác nhận lại mức chi phi dự kiến cho toàn bộ đám cưới của bạn

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí cưới cơ bản BD

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí đám cưới cao cấp BD

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí đám cưới siêu cao cấp BD

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí dám cưới nhỏ (Tiết kiệm)

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí dám cưới nhỏ (Trung Bình)

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Bản dự trù kinh phí dám cưới nhỏ (Cao cấp)

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Xác nhận mức chi phí dự kiến đám cưới nhỏ

Xác nhận lại mức chi phi dự kiến cho toàn bộ đám cưới của bạn

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Quy mô đám cưới dự kiến

Bạn dự kiến quy mô tổ chức đám cưới của mình như thế nào ?

You need to select an item to continue

Bước tiếp theo

Đặt lịch hẹn với chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin
về đám cưới của mình

The final estimated price is :

Summary

DescriptionInformationQuantityPrice
Discount :
Total :

Cần Tư vấn